top of page

De Daalkouter is het gevolg van een dromerig idee ontstaan in de hoofden van Hannes en Betse. Zonder enige echte landbouwachtergrond, fantaseerden zij van een leven op de boerderij.


Leven op het ritme van de natuur, met de handen in de aarde voedsel produceren. Zo proberen we een waardevolle bijdrage te leveren aan onze wereld.

In 2018 start Hannes de opleiding biologische landbouw bij Landwijzer. Een eerste grote stap om van onze droom realiteit te maken. Landwijzer brengt inspiratie, kennis, ervaring en nieuwe inzichten. 

Ondertussen blijft Betse betrokken bij de zoektocht en uitbouw van onze plannen.

 

Plots komt er ook grond beschikbaar, wat een vreugde!

Een mooi stuk van twee hectare leemgrond, die we mogen pachten van de familie.

 

De akker is gelegen in het dal van de kouter van Herzele.

 

De Daalkouter is geboren!

winter Plant
_DNG5342_web.jpg

Onze visie
 

Gezond fruit vraagt een gezonde bodem, dus vanzelfsprekend telen wij ons fruit volgens de regels van de biologische landbouw. Dit wil zeggen dat we geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen en GGO's. Deze kunstmatige middelen verstoren immers het complexe evenwicht van leven in de bodem. Daar waar het onze missie is om dit leven in de bodem juist te behouden en waar mogelijk te herstellen. Dit doen we door de miljoenen kleine en grote organismen in de bodem te voeden met compost, verteerde stalmest en mulch. Op die manier creëren we een vruchtbare, veerkrachtige en levende bodem, die op haar beurt vitaal en gezond fruit aan ons en toekomstige generaties kan schenken.

 

Landbouw is altijd een ingreep in de natuur, maar daarom hoeft het geen inwerken tégen de natuur te zijn. Wij geloven sterk in een wereld waarin landbouw en natuur hand in hand gaan. Vanuit deze visie trachten wij zoveel mogelijk natuur te integreren op onze akker. Zo maken we plaats voor houtkanten, bloeiende hagen en bloemenranden. Op die manier trekken we nuttige insecten aan, die ons helpen ziektes en plagen in onze plantage onder controle te houden. Daarnaast hebben de houtkanten en hagen ook een esthetische waarde in het landschap.

 

Op onze akker planten we tussen onze bessen tal van fruit- en notenbomen aan. Deze vorm van landbouw noemt men 'agroforestry'.

ICRAF (International Council for Research in Agroforestry) omschrijft deze manier van landbouw als een dynamisch en ecologisch verantwoord systeem van beheer van natuurlijke hulpbronnen. Door de integratie van bomen in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven en in landbouwgebieden draagt het bij aan de verbetering van economische, milieu- en sociale baten door uitbreiding en verduurzaming van de productie.

 

Op De Daalkouter willen wij verder denken dan het biolabel. Niet enkel in onze landbouwmethodes, maar ook in onze verdere bedrijfsvoering maken wij duurzame en logische keuzes. Zo vermijden we bijvoorbeeld voedselkilometers door ons fruit lokaal te vermarkten, kiezen we voor duurzame verpakkingen en proberen we met zo weinig mogelijk externe inputs te werken.  Om onze bessenstruiken te ondersteunen maken we gebruik van Europese robinia palen, deze palen kunnen wel tot 20 jaar meegaan zonder chemische behandeling. Niet verkoopbaar fruit proberen we zelf te verwerken tot een waardevol product om voedselverspilling tegen te gaan.


Het is ons doel om de landbouw terug dichter bij de mensen te krijgen. Daarom kiezen we ervoor om ons fruit rechtstreeks te verkopen via zelfpluk en korte keten. Door dit rechtstreekse contact met de boeren en hun veld, weet je steeds wat je koopt en wat je eet.  

 

We geloven sterk in kleinschalige, lokale landbouw. Vaak wordt beweerd dat kleinschalige landbouw de wereld niet zal voeden. Toch komt 60% van al het voedsel ter wereld uit kleinschalige boerderijen. Bovendien gebruiken deze kleinschalige boeren maar 12% van alle landbouwgrond ter wereld  (MoMagazine). Wij geloven dat kleinere landbouwbedrijven beter zijn in de productie van voedsel zonder de ecosystemen te vernietigen en minder afhankelijk zijn van externe input. 

 

Wij willen als bedrijf groeien naar een open en lokaal ingebedde boerderij waar er ruimte is voor ontmoetingen, rondleidingen, educatieve momenten en samenkomsten.

 

Landbouw en natuur zijn altijd nauw verbonden geweest met de mens, wij willen met onze akker meewerken aan het behouden en versterken van deze verbondenheid tussen mens, natuur en landbouw.

Sinds 20 april 2021 zijn wij in omschakeling voor het bio label.

Daarvoor worden we gecontroleerd door Tuv Nord.

bottom of page